Verklaring Bouwer bij Dutch Domino Team

Door deel te nemen aan de selectieprocedure ‘Bouwersdagen’ van het Dutch Domino Team verklaar ik dat ik instem met onderstaande:

  • Ik breng in mijn gedrag en (online) uitingen geen schade toe aan vereniging Dutch Domino Team of de naam Dutch Domino Team. Niet tijdens mijn periode als bouwer, maar ook niet als deze samenwerking is beëindigd.
  • Gedurende de tijd dat ik samenwerk met het Dutch Domino Team zal ik geen materiaal of informatie aangaande DDT of de projecten waaraan gewerkt wordt met anderen delen of naar buiten brengen zonder hier eerst toestemming van te hebben ontvangen van het bestuur van Vereniging Dutch Domino Team.
  • Ik betaal geen lidmaatschapskosten, maar zal meebetalen aan kosten gemaakt voor evenementen waar ik aan deelneem. Deze kosten worden mij ruim voorafgaand aan het evenement kenbaar gemaakt.
  • Vooraf gedane betalingen kunnen niet worden teruggevorderd, mits het bestuur van DDT hier toestemming voor geeft.
  • Het Dutch Domino Team is niet aansprakelijk voor de schade die ik persoonlijk veroorzaak en zal gemaakte kosten verhalen op mijn rekening.

 

  • Ik heb geen stemrecht tijdens vergaderingen. Dit betreft zowel verenigings-gerelateerde zaken als evenement-gerelateerde zaken. Wel wordt tijdens een vergadering (mits ik hiervoor ben uitgenodigd) mijn mening meegenomen, maar mijn stem draagt niet bij aan de besluitvorming.

 

  • Te allen tijde ben ik vrij om de samenwerking met DDT te beëindigen. Het bestuur van vereniging Dutch Domino Team kan de samenwerking met mij als bouwer opzeggen wegens wangedrag of een andere gegronde reden.
  • Indien ik één van bovenstaande regels breek zal de samenwerking met DDT per direct worden stopgezet waarbij bovengenoemde punten blijvend van kracht zijn.