Privacybeleid (NL)

Privacy- en Cookiebeleid Vereniging Dutch Domino Team

Versie 1.0

Gepubliceerd op 25 mei 2018

 

Hieronder volgt het Privacy- en Cookiebeleid van;

Vereniging Dutch Domino Team

Gevestigd aan Violenstraat 3, 5721EP Asten

KvK nummer; 60890657

 

Voor vragen of opmerkingen omtrent dit document of uw gegevens wordt verzocht contact op te nemen met de functionaris gegevensbescherming van het Dutch Domino Team, de heer P.H.J. Vriens, te bereiken via thedutchdominoteam@gmail.com

Inleiding

Allereerst wil vereniging Dutch Domino Team laten weten dat zij uw privacy zeer belangrijk vinden. Bij uw gebruik van de website van vereniging Dutch Domino Team kunnen wij informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij aan gegeven die u verstrekt bij het opnemen van contact via onze contactpagina of bij conversaties omtrent door het Dutch Domino Team gerelateerde activiteiten. Wij doen dit om zowel voor u als voor ons het contact zo optimaal mogelijk te laten verlopen. In dit Privacy Statement vindt u welke gegevens wij van u verzamelen, wat wij hiermee doen, hoe deze gegevens worden opgeslagen en hoe u deze gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen.

Soorten gegevens

Via de website kan vereniging Dutch Domino Team verschillende persoonsgegevens van u verzamelen. Het is goed te weten tot welke gegevens vereniging Dutch Domino Team wel of niet toegang heeft. Er zijn grofweg 3 manieren waarop wij gegevens verzamelen;

 • Via het contactformulier op de website. Hierbij worden uw naam en emailadres verzameld, nadat u die zelf heeft opgegeven via het contactformulier.
 • Bij aanmelding voor de jaarlijkse workshop of bij reservering van tickets voor de falldown show. Ook hierbij worden uw naam en email adres verzameld, bij aanmelding voor de workshop wordt ook om uw (mobiele) telefoonnummer en de leeftijd van de deelnemers gevraagd.
 • Bij afhandeling van betalingen bij workshops of bedrijfsopdrachten. Wanneer vereniging Dutch Domino Team een workshop of bedrijfsopdracht heeft verzorgd, wordt een factuur opgemaakt om de betaling hiervan te regelen. Omwille van de belastingdienst worden uw naam, emailadres, telefoonnummer, eventueel bedrijfsnaam en -adres en rekeningnummer (en BIC in geval van buitenlandse betaling) 7 jaar bewaard.

Samenvattend kunnen dus uw naam, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer worden verzameld door vereniging Dutch Domino Team. Deze gegevens zullen nooit worden afgestaan aan externe partijen, en vereniging Dutch Domino Team zet zich maximaal in om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

Doeleinden verwerking

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Om met u in contact te komen wanneer u vragen heeft voor vereniging Dutch Domino Team
 • Om als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren.
 • Om u de mogelijkheid te geven u aan te melden voor de jaarlijkse workshop
 • Om u de mogelijkheid te geven u aan te melden voor de falldown van het jaarlijkse evenement.

Hierbij geldt dat alle gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waar de gegevens voor verzameld zijn. U ontvangt van vereniging Dutch Domino Team bijvoorbeeld geen nieuwsbrieven of aanbiedingen als u contact heeft gehad via het contactformulier. De gegevens die bij dit contact zijn verzameld worden strikt gebruikt om met u contact te houden over uw opmerking of vraag.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

Delen en bewaren van persoonsgegevens

Gegevens verzameld door vereniging Dutch Domino Team voor bovengenoemde doeleinden worden onder geen enkele voorwaarde gedeeld met derden. Zoals eerder genoemd worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk. Hoe het bewaren van persoonsgegevens in zijn werk gaat zal hieronder per doeleinde toegelicht worden.

 • Om met u in contact te komen wanneer u vragen heeft voor vereniging Dutch Domino Team
  • Wanneer u via het contactformulier een mail stuurt naar vereniging Dutch Domino Team, gebeurt dat via Caldera Forms. Vereniging Dutch Domino Team heeft een verwerkingsovereenkomst met Caldera Forms. Vereniging Dutch Domino Team ontvangt uw bericht in Gmail en verdere reacties hierop worden hier ook via verstuurd naar het door u opgegeven email adres. Zodra mailcontact is afgerond wordt uw mailing uit de inbox van de mail van vereniging Dutch Domino Team verwijderd. De mailgeschiedenis wordt niet opgeslagen door vereniging Dutch Domino Team. Tot de email van vereniging Dutch Domino Team hebben alleen de voorzitter en de functionaris gegevensbescherming toegang.
 • Om als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren.
  • Wanneer u een (hopelijk succesvolle) workshop of bedrijfsproject heeft laten verzorgen door vereniging Dutch Domino Team zullen zij u een factuur toesturen. Als u dit betaald, krijgt vereniging Dutch Domino Team inzicht in uw rekeningnummer. Omwille van de bewaarplicht van de belastingdienst bewaart vereniging Dutch Domino Team de basisgegevens 7 jaar. Dit houdt in dat uw (bedrijfs) naam, rekeningnummer, telefoonnummer en email adres 7 jaar bewaard worden. Dit gebeurt op de beveiligde PC van de voorzitter van vereniging Dutch Domino Team. Nadat de bewaartermijn van 7 jaar is verstreken zullen uw gegevens worden verwijderd van de PC.
 • Om u de mogelijkheid te geven u aan te melden voor de jaarlijkse workshop
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de jaarlijkse workshop, voorafgaand aan het jaarlijks evenement, krijgt vereniging Dutch Domino Team inzicht in uw emailadres, naam, naam en leeftijd van de deelnemers en telefoonnummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de workshop goed te laten verlopen. Omdat het in dit geval niet alleen uw privacy betreft, maar ook dat van de opgegeven deelnemers, is vereniging Dutch Domino Team erg strikt met het verwerken van deze gegevens. Al deze informatie wordt opgeslagen in een Excel bestand op de PC van de voorzitter van vereniging Dutch Domino Team, en wordt na afloop van de workshop zo spoedig mogelijk verwijderd. Ook het mailcontact zal worden verwijderd. Wanneer de deelnemer(s) jonger zijn dan 16 jaar, zal het Dutch Domino Team met speciale zorg omgaan met de persoonsgegevens. Hierover verderop in het bestand meer informatie.
 • Om u de mogelijkheid te geven u aan te melden voor de falldown van het jaarlijkse evenement.
  • Wanneer u zich aanmeldt voor de falldown van het jaarlijks evenement worden uw naam en emailadres verzameld. Deze gegevens worden strikt gebruikt om uw kaarten voor de show te reserveren. Na afloop van de show worden deze gegevens verwijderd.

Beveiliging

Zoals bovenstaande toelichtingen al omschreef handhaaft vereniging Dutch Domino Team ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat ervoor zorgt dat de kans op openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens zo minimaal mogelijk is. Denk hierbij aan technische- en organisatorische maatregelen zoals beveiliging van de PC, beperkte toegang tot gegeven door bestuurders van vereniging Dutch Domino Team en uiterste zorgzaamheid omtrent uw gegevens.

Kinderen jonger dan 16 jaar

Vereniging Dutch Domino Team probeert geen gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verzamelen. Indien je jonger bent dan 16 jaar en contact met ons wilt krijgen, vraag dan specifiek toestemming aan je ouders/verzorgers en stel vereniging Dutch Domino Team op de hoogte van het feit dat je nog geen 16 jaar bent. Vereniging Dutch Domino Team zal met uiterste zorg bescherming bieden over deze gegevens en deze niet langer dan noodzakelijk bewaren.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij willen transparant zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit Privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Zoals eerder genoemd bewaart vereniging Dutch Domino Team uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk gezien verplicht. Mocht u toch vragen hebben over de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op via thedutchdominoteam@gmail.com.

Wilt u weten welke gegevens van u worden bewaard, dan kunt u een mail sturen naar thedutchdominoteam@gmail.com. Wij zullen zo spoedig mogelijk via email inzicht bieden in de gegevens die wij bewaren.

Cookies

Vereniging Dutch Domino Team maakt via hun website geen gebruik van cookies. Wanneer dit wel zal gaan gebeuren, zullen gebruikers van de website hiervan op de hoogte worden gebracht voordat zij de website betreden.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Wanneer er aanzienlijke wijzigingen worden doorgevoerd zult u hier via een opvallende kennisgeving van op de hoogte worden gebracht, zoals via de website of onze social media.