Wasilja Peterse

Wasilja Peterse is een echte designer. Hij is tijdens de voorbereidingen dan ook druk bezig met het uitwerken van de ideeën. Overzichten en schema’s zijn iets waar Wasilja voortdurend mee werkt. Daarom is hij een belangrijk aanspreekpunt voor de teamleden.
Bij het zetten van projecten met complexe technieken en vrije vormen is Wasilja in zijn element.